Εκμάθηση εννοιών πληροφορικής μέσω εργασίας σε περιβάλλον ρομποτικής.

Graduate Thesis uoadl:1324193 177 Read counter

Unit:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Library of the School of Science
Deposit date:
2016-03-09
Year:
2016
Author:
Μεξάκη Βαρβάρα
Σασσάλου Ευγενία-Νιόβη
Supervisors info:
Τσαλγατίδου Αφροδίτη,Γρηγοριάδου Μαρία,Μπούμπουκα Μαρία,Φράγκου Στασινή
Original Title:
Εκμάθηση εννοιών πληροφορικής μέσω εργασίας σε περιβάλλον ρομποτικής.
Languages:
Greek
Summary:
This dissertation presents a research study about the learning of
programming concepts through the students’ occupation with educational
robotics problems. Firstly, the concept of robotics, its application in
education
and its connection to other scientific fields is presented, while we emphasize
on educational robotics’ connection to programming. Moreover, we focus on
the application of specific educational models (Problem -Based Learning and
Project -Based Learning). Next, we describe the annual curriculum of
educational robotics, that was applied on the robotics group of the 1 st
Experimental High School of Athens, composed by students in the 1st and 2nd
grade, in the school year 2014- 2015. Furthermore,the empirical study we
have conducted than concerns the achievement of the educational goals of
programming through the application of the robotics curriculum. Not only the
educational goals that we have set, but also the outcome of this experimental
procedure of approaching algorithmic structures, is extensively presented.
Finally, this dissertation refers to some tools that associate with educational
robotics and programming, that form the future tendencies in education.
Keywords:
educational robotics, instruction of programming, educational models, Problem-Based Learning, Project-Based Learning
Index:
Yes
Number of index pages:
7-11
Contains images:
Yes
Number of references:
34
Number of pages:
64

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.