Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα Joomla!

Graduate Thesis uoadl:1324426 178 Read counter

Unit:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Library of the School of Science
Deposit date:
2015-09-07
Year:
2015
Author:
Πολυμέρη Μαρία
Πεπές Νικόλαος
Supervisors info:
Μαρία Γρηγοριάδου, Αγορίτσα Γόγουλου, Τσαλγατίδου Αφροδίτη
Original Title:
Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα Joomla!
Languages:
Greek
Summary:
The Digital Libraries and Repositories, exploiting the possibilities offered by
technology, organize and make information more readily available.
Unsurprisingly the education sector won't remain unaffected in front of these
technological changes, resulting in more and more, such, portals make their
appearance leading to easier availability and use of training materials.This
study aims to implement a digital repository to assist the organization of the
training program for adults of Plato's Academy "Online Environments and
E-Learning". This need arose from the observation of the 6th cycle of seminars
and technical support of the meetings. The repository was implemented through
the free and open source content management system "Joomla!". The digital
repository aimed at the promotion and sharing of Educational Activities and
Teaching Scenarios in order to take advantage of the teaching practice.
Keywords:
Digital Repository, E-learning, Teaching Environments, Teaching Scenario, Plato Academy
Index:
Yes
Number of index pages:
5,6,7
Contains images:
Yes
Number of references:
10
Number of pages:
104
document.pdf (4 MB) Open in new window