ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Postgraduate Thesis uoadl:1326225 480 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Library of the School of Science
Deposit date:
2016-12-19
Year:
2016
Author:
Sideri Olga
Supervisors info:
Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Τμήμα ΜΙΘΕ
Ευστάθιος Αραποστάθης
Original Title:
ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
Languages:
Greek
Translated title:
ΤΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (LNG) ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνολογική Πολιτική και η Αναζήτηση για την αειφόρο ναυτιλία-Μια προσέγγιση από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία
Summary:
The dissertation investigates the opportunities of extended use of LNG (Liquefied Natural Gas) as a marine fuel in Greece, taking into account a challenge-the stringent ship emission regulations enacted by IMO (International Maritime Organization). More specifically the purpose of this study is to provide the reader with the opportunity to see the innovative technology LNG as ship fuel in the making. How LNG does is seen as a key technology for sustainable shipping? Policy makers in general are stand up for the technology, but LNG as a bunker fuel in Greece faces a number of uncertainties which maybe hamper its further development. Finding such uncertainties can improve the qualitative understanding of the system and my analysis will be supplemented with interviews by key actors in the Greek shipping industry in order to unravel the ongoing concerns. The dissertation is based on innovation studies and my approach will be informed by current STS approaches that stress the deliberative nature of the evaluation process of innovations. MLP on technological transitions will be used to describe a socio-technical regime and consequently this framework aims to inform the policy making process into a desired direction which is sustainable shipping.
Main subject category:
Science
Other subject categories:
History
Keywords:
LNG, shipping, climate change, sustainability, legislation, innovation, uncertainties
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
175
Number of pages:
181
ΣΙΔΕΡΗ_ΟΛΓΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ LNG.pdf (3 MB) Open in new window