Μελέτη της επίδρασης οδοντικών βλαστικών κυττάρων μονίμων δοντιών στα πρώτα στάδια επούλωσης κρανιακών ελλειμμάτων κρίσιμου μεγέθους σε επίμυες

Postgraduate Thesis uoadl:1326232 457 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Deposit date:
2016-12-19
Year:
2016
Author:
Kaparou Amalia
Supervisors info:
Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Στόματος, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Ευθυμία Κιτράκη, Καθηγήτρια Βιολογίας,Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Τόσιος, Επίκουρος Καθηγητής Στοματολογίας,Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Original Title:
Μελέτη της επίδρασης οδοντικών βλαστικών κυττάρων μονίμων δοντιών στα πρώτα στάδια επούλωσης κρανιακών ελλειμμάτων κρίσιμου μεγέθους σε επίμυες
Languages:
Greek
Summary:
Dental pulp stem cells (DPSCs) are capable of differentiating into osteoblasts that secrete abundant extracellular matrix (ECM) and that can build a woven bone in vitro. Furthemore, DPSCs are capable of forming a complete and well-vascularised lamellar bone after grafting into immunosuppressed rats. The quality and quantity of regenerated bone formed by DPSCs was demonstrated in in vitro and in vivo experiments using stem cells and biomaterials. Thus, dental pulp could be considered as a relevant and promising source of autologous stem cells that are ready to use for theurapeutic purposes, such as bone repair and regeneration.
The objective of the present study was to evaluate the early healing effects of DPSCs, transplanted as cell sheets, on critical-size calvarial bone defects of Wistar rats.
Materials and Methods. DPCs were isolated from human impacted third molars, expanded ex vivo, cultured in osteoinductive media for 14 days and then lifted as cell sheet structures. Stemness of DPCs was characterized by flow cytometry before and after osteοinduction. Immunohistochemical staining against Ki67, BMP-2 and Runx2 antigens was performed in order to assess the vitality and the osteoblastic differentiation of DPCs-sheets. The calvarial bone defects were treated with the cell sheet structures or were left untreated. The animals were sacrificed one week postoperatively for histological and immunohistochemical evaluation of the defected area.
Results. DPCs highly expressed mesenchymal stem cells’ markers. Under osteoinductive conditions, DPCs differentiated into osteoblast-like cells and produced cell sheet structures. The DPCs-sheet structures showed positive BMP-2 and Runx2 staining, indicating their osteogenic potential. However, histological evaluation one week postoperatively, revealed that the transplanted sheets hampered osteoid formation at the center of the defects.
Conclusions. DPCs can be cultured as sheet structures and then transplanted onto bone defects without the need of a scaffold. In the present study, however, the transplanted sheets hampered or delayed early bone healing procedures of the calvarial defects.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
dental pulp stem cells, calvarial defects, bone regeneration
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of pages:
127

Νέα Διπλωματική_ Καπαρού Αμαλία final.pdf
4 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.