Εθνική εικόνα και οικονομική κρίση: συγκριτική μελέτη της πλαισίωσης των ειδήσεων που αφορούν την οικονομική κρίση στον Τύπο δύο χωρών (Ελλάδα και Πορτογαλία)

Postgraduate Thesis uoadl:1446796 371 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Deposit date:
2015-01-01
Year:
2015
Author:
Τσιούνη Δήμητρα
Supervisors info:
Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ.
Original Title:
Εθνική εικόνα και οικονομική κρίση: συγκριτική μελέτη της πλαισίωσης των ειδήσεων που αφορούν την οικονομική κρίση στον Τύπο δύο χωρών (Ελλάδα και Πορτογαλία)
Languages:
Greek
Summary:
This study is a comparative survey on the way news concerning the economic crisis is covered in the press of Greece and Portugal, as well as on the effects of their presentation on the national self-image of the two countries.
The media coverage of economic and European issues is a shaping factor of both public opinion, and political developments. The rapid manifestation of the economic crisis in three small countries of the Eurozone in the years 2010 - 2011, namely in Greece, Ireland and Portugal, demonstrated the inadequacy of the preventive financial mechanisms of the European Union and placed these countries under the full supervision of supranational institutions. The nation states lost a great deal of their economic sovereignty and underwent major changes in the level of political governance that affected the decision-making process by national parliaments and governments.
The press was invited to record the course of events and the first negotiations with the Support Mechanism, the attitude of the political actors and also the first social reactions. Based on the presentation of the news regarding the crisis, the public received information and assessment on the causes and consequences of the crisis, but also on the inability of the countries to overcome the crisis without resorting to the Mechanism. As people had to accept this limitation of budgetary and legislative freedom, the analysis of the framed news in this study seeks to point out the extent to which these aspects have emerged or were withheld by the Greek and Portuguese press.
Through the interpretative analysis of framing in the Greek and the Portuguese Press, this study outlines the national self-image of each country, during the period preceding the accession of both countries to the EU support mechanism and the International Monetary Fund and interprets the results of the research based on the theories of Globalisation and European Integration.
The study examines the similarities between the arguments of the media in two countries with similar demographic characteristics and similar postwar history. Just because they are countries with large similarities found in the throes of political and economic developments and invited to address the crisis with the same methodology, it was estimated that this research could establish clear analogies to the content of the press and lead to useful conclusions on the character of the media in the countries of southern Europe.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
Framing, Greek crisis, Portuguese crisis, supranational governance institutions, value crisis.
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
189
Number of pages:
118
Notes:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
File access is restricted.