Το εθνικό συμφέρον ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η παρουσίαση της προβληματικής εικόνας της ΕΕ μέσα από τις ευρωεκλογές του 2014

Postgraduate Thesis uoadl:1447707 438 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Deposit date:
2015-01-01
Year:
2015
Author:
Κελεσίδου Μυρτώ
Supervisors info:
Εμμανουήλ Χαιρετάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Το εθνικό συμφέρον ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η παρουσίαση της προβληματικής εικόνας της ΕΕ μέσα από τις ευρωεκλογές του 2014
Languages:
Greek
Summary:
European Union is a politico-economic union of 28 members states which offers significant benefits. However, we understand that there are also some disadvantages. In the first part of this thesis, we analyze these disadvantages which appear gradually, like the democratic and the communication deficit, the "ethnocentrism", the euroscepticism. Moreover, we analyze how the economic crisis has effected the functioning of the Union. In the second part, we try to prove by qualitative research in the period of european elections in 2014 whatever we said in the first part of thesis. We analyze greek, britain and french articles. The conclusion from all this analysis is that the European Union has lost its glamour and the economical crisis in our days, is also a crisis in its structure.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
European Union, european elections, national interest, economical crisis, eurozone
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
35
Number of pages:
125
Notes:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

14 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, ΜΥΡΤΩ.pdf
2 MB
File access is restricted.