Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δαύλεια, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:15043 329 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1028
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Δαύλεια, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Αθηνά Φατσέα
Year submitted:
1970
Data collection period:
1970
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Δαύλεια Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57