Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λιβαδειάς,του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:15044 372 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1029
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Λιβαδειάς,του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Ευαγγελία Γκραίκου
Year submitted:
1970
Data collection period:
Χριστούγεννα 1969 - Πάσχα 1970
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Λεβαδεία Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33