Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Σκουρτούς και Φυτειών, της επαρχίας Ξηρομέρου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Folklore Manuscript uoadl:15050 1083 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1035
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Σκουρτούς και Φυτειών, της επαρχίας Ξηρομέρου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Creator:
ΑθανάσιοςΤσώλης του Θεοδώρου
Year submitted:
1969
Data collection period:
Οκτώβριος 1969
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Σκουρτού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
Φυτείαι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12