Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.

Postgraduate Thesis uoadl:1672501 483 Read counter

Unit:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Deposit date:
2017-06-19
Year:
2017
Author:
Λουδάρου Μαρία
Supervisors info:
Εμμανουήλ Φυριππής, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεπιβλέποντες:
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Original Title:
Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.
Languages:
Greek
Translated title:
Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.
Summary:
This dissertation sets out to draw a historical account of the foundation of the postgraduate programme at the Department of Social Theology, National and Kapodistrian University of Athens, and its trajectory up to academic year 2007-2008. Emphasis is next given on the life of the programme during the last decade (that is, the academic years from 2007-2008 to 2016-17) through critical reviewing and analytically approaching its quantitative and qualitative characteristics.
The methodology adopted in this dissertation so as to unify, record and elaborate on the aforementioned, builds on archival research as well as specific case studies.
The primary objective of the overall discourse is to answer the following questions: When and how did the Social Theology postgraduate programme begin and what were the major legal provisions informing its initial steps into existence? Which have been the changes over the years since its initial release? What can we say about its structure during the last decade? How can we feed the quantitative as well as the qualitative features of the students engaged into the programme, and of the teaching staff itself, into the ongoing dialogue for the future of higher education in Greece?
The Social Theology postgraduate programme begun in the academic year 1989-1990 initially by decision of the National and Kapodistrian University Senate. From 1993-1994 to 2013-14 the programme has upgraded its status by order of the Hellenic Ministry of Education and fundamentally reformed in accordance with new legislation put forward at the time. Albeit the various challenges encountered in its past, the reformed programme is constantly and considerably ameliorating, something which is quite encouraging with regard to the future of the Social Theology Department, as well as in relation to the broader framework of postgraduate studies in Greece.
Main subject category:
Πρόγραμμα Σπουδών
Keywords:
Postgraduate studies, School of Theology, National and Kapodistrian University of Athens
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
28
Number of pages:
155

Μαρία Λουδάρου-215838-Μεταπτυχιακό.pdf
4 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.