Η ιστορία και η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου: η ελληνική περίπτωση

Postgraduate Thesis uoadl:1692229 453 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Deposit date:
2015-01-01
Year:
2015
Author:
Κοντονή Βαρβάρα
Supervisors info:
Μαρία Κομνηνού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Η ιστορία και η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου: η ελληνική περίπτωση
Summary:
This thesis aims to examine the way in which the European cinema is funded and its importance as an instrument of economic influence in the EU audiovisual market.
European cinema is the main research object of this thesis, of course, always in the light of the wider socio-political and economic developments of the European continent.
The emergence of the dual nature of cinema is a basic concept, which will be explored in this thesis, through which there will also be an attempt for the enormous impact of cinema both in the cultural and economic spheres, to be made clear.
The research methodology that was followed for the realization of the thesis is that of the political economy of the media and especially that of cinema at a European but also at a national level.
During the writing of this thesis, personal interviews were held with professionals of the field, such as producers, members of the Greek Academy of Cinema, as well as representatives of European initiatives, such as the representative of Greece at Eurimage.
Internet was also an important source of information and more specifically the official web pages of the European institutions, the major film festivals, as well as the official web page of the European Community program.
This thesis could not have been completed without all the necessary information from my own personal archive, the extremely useful material of the Hellenic Cinema Center and MEDIA Desk Hellas, as well as the useful articles from the domestic cinema magazines of older and newer circulation.
The main conclusions of this thesis confirm the duality of cinema nature, the enormous contribution of European funding and the involvement of national policies in encouraging the European cinema, directly dependent the country of origin and its tradition.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
cinema, european, financing, Greece, industry
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
200
Number of pages:
149
05 ΚΟΝΤΟΝΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ.pdf (3 MB) Open in new window