Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.3)

Subfolder uoadl:1695995 279 Read counter

Title:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.3)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
52.3
Extent:
112 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
φοιτητές, αιτήσεις, συγγράμματα, χορήγηση, οικονομική δυσχέρεια, πενία, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, εγκρίσεις, Φαρμακευτικό Σχολείο, φοιτητές, υπογραφές, προπαρασκευαστής, βοηθός, διορισμός, ανάγκη, εργασίες, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, ασκήσεις, απαλλαγή, πάσχουσα υγεία, ασθένεια, απολυτήρια, αποφοιτήρια, δωρεάν, παροχή, δίπλωμα, απώλεια, φοίτηση, αναγνώριση, όνομα, επίθετο, αλλαγή, Θεολογική Σχολή, ειδική εξέταση, εξέταστρα, μεταβολή, ακρόαση, αντίτυπα, πιστοποιητικά, χορήγηση, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, καθηγητής, διορισμός, πρόταση, αίτημα, φοιτητές, υπογραφές, πιστοποιητικό, Α. Λεφάκης, φαρμακείο, εργασία, πιστοποιητικό, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, ασκήσεις, απαλλαγές, ιατρικά πιστοποιητικά, φοιτητές, υπογραφές, Χημείο, ακαταλληλότητα, υγρασία, ανθυγιεινό περιβάλλον

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112