Η επίδραση ενός διαθεματικού με την αναπηρία προγράμματος σπουδών στην αντιλαμβανόμενη προπονητική ικανότητα, γνώσεις και στάσεις φοιτητών ΤΕΦΑΑ να εργασθούν με άτομα με αναπηρίες

Doctoral Dissertation uoadl:1704955 343 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Library of the School of Physical Education and Sport Science
Deposit date:
2017-07-01
Year:
2010
Author:
Kalyvas Vasilis
Dissertation committee:
Kουτσούκη Δ., Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Κατσικαδέλλη Α., Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τζιωρτζής Σ., Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μπεργελές Ν., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Σκορδίλης Ε., Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τραυλός Α., Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μπολάτογλου Θ., Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Η επίδραση ενός διαθεματικού με την αναπηρία προγράμματος σπουδών στην αντιλαμβανόμενη προπονητική ικανότητα, γνώσεις και στάσεις φοιτητών ΤΕΦΑΑ να εργασθούν με άτομα με αναπηρίες
Languages:
Greek
Translated title:
Η επίδραση ενός διαθεματικού με την αναπηρία προγράμματος σπουδών στην αντιλαμβανόμενη προπονητική ικανότητα, γνώσεις και στάσεις φοιτητών ΤΕΦΑΑ να εργασθούν με άτομα με αναπηρίες
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
101
Number of pages:
134
Notes:
H διατριβή έχει κατατεθεί σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη ΣΕΦΑΑ
The digital material of the item is not available.