Συλλογή λαογραφικής ύλης για την κατοικία στην Κέρκυρα.

Folklore Manuscript uoadl:180256 181 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3707
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης για την κατοικία στην Κέρκυρα.
Creator:
Δημήτριος Γ. Κεσόγλου
Year submitted:
1994
Data collection period:
1993 - 1994
Geographical region:
Νησιά Ιονίου
Town / Village:
Κέρκυρα
Sources:
Χειρόγραφα λαογραφίας Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου, Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ (τέως Σπουδαστήριο Λαογραφίας)
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Αποδελτίωση των χειρογράφων 278, 1849-1851 για την κατοικία στην Κέρκυρα.
The digital material of the item is not available.