Συλλογή λαογραφικής ύλης για τα εορταστικά φαγητά στην Κύπρο.

Folklore Manuscript uoadl:180315 165 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3758
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης για τα εορταστικά φαγητά στην Κύπρο.
Creator:
Μαρία Παντελή
Year submitted:
1998
Data collection period:
1998
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Κύπρος
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.