Συλλογή λαογραφικού υλικού απ’ το χωριό Άσσος, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.

Folklore Manuscript uoadl:180317 184 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3760
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού απ’ το χωριό Άσσος, της επαρχίας Κορινθίας, του νομού Κορινθίας.
Creator:
Ελένη Αλημίση
Year submitted:
1998
Data collection period:
Πάσχα 1998
Geographical region:
Κορινθία
Town / Village:
Άσσος Κορινθίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.