Φύλλο λατινικής εκκλ. Μουσικής

Manuscript uoadl:183247 832 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Φύλλο λατινικής εκκλ. Μουσικής
Century:
ΙΗ΄
Additional info:
Περγαμηνό μουσικό φύλλο, προερχόμενο απο στάχωση που χρησίμευε ως εξώφυλλο. Γραφή Λατινική.Ερυθρό τετράγραμμο επι του οποίου σημειώνονται τα σημαδόφωνα και μεταξύ των τετραγράμμων οι στίχοι. Γραμμένο και απο τις δύο όψεις. Χρώμα μελάνης καστανό. Κατάσταση καλή.
Material:
Parchment
Dimensions:
33x22
Number of pages:
φ.1
Usher Number:
80
The digital material of the item is not available.