Γεροντικόν ανεπίγραφο Εις άγαλμα του Καιρού Ποσειδίππου. Του εν αγί(οι)ς π(ατ)ρ(ό)ς ημών Επιφανείου επισκόπου Κύπρου Φυσιολογικ(όν) παραδειγματικόν. Τω ευσεβεστάτω κ(αι) θεοστέπτω βασιλεί Καρόλω Αρσένιος ο Μονεμβάσιος αρχιεπίσκοπος αίρειν τρόπαια κατά βαρβάρ(ων). Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Φιλή Στίχοι προς τον αυτοκράτορα κύριον Μιχαήλ περί ζώων ιδιότητος.

Manuscript uoadl:183312 998 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Γεροντικόν ανεπίγραφο
Εις άγαλμα του Καιρού Ποσειδίππου.
Του εν αγί(οι)ς π(ατ)ρ(ό)ς ημών Επιφανείου επισκόπου Κύπρου Φυσιολογικ(όν) παραδειγματικόν.
Τω ευσεβεστάτω κ(αι) θεοστέπτω βασιλεί Καρόλω Αρσένιος ο Μονεμβάσιος αρχιεπίσκοπος αίρειν τρόπαια κατά βαρβάρ(ων).
Του σοφωτάτου και λογιωτάτου Φιλή Στίχοι προς τον αυτοκράτορα κύριον Μιχαήλ περί ζώων ιδιότητος.
Century:
ΙΣΤ΄
Additional info:
Στάχωση βύρσινη με απλά επιτυπώματα. Ερυθρά πρωτογράμματα.Ο κώδικας αποτελείται απο πέντε κεφάλαια (διαφορετικές θεματικές ενόητες)εκ των οποίων τα δύο τελευταία προέρχονται απο διαφορετικό χέρι. Κοσμείται απο 45 καλλιτεχνιικότατες σηπιογραφημένες εικόνες.
Material:
Paper
Dimensions:
0,23x0,16
Number of pages:
φφ. 81
Usher Number:
7

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81