Έθιμα λαϊκού εορτολογίου εκ Καστανιών Ορεστιάδος, του νομού Έβρου.

Folklore Manuscript uoadl:183789 220 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1707α
Original Title:
Έθιμα λαϊκού εορτολογίου εκ Καστανιών Ορεστιάδος, του νομού Έβρου.
Creator:
Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή
Year submitted:
1968
Data collection period:
1968
Geographical region:
Έβρος
Town / Village:
Καστανιές Ορεστιάδος Έβρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
The digital material of the item is not available.