Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Γερολιμήν και της κωμοπόλεως Αρεόπολις, της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:184433 228 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2363
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Γερολιμήν και της κωμοπόλεως Αρεόπολις, της επαρχίας Οιτύλου, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Ελένη Κοντοπούλου του Ανδρέου
Year submitted:
1975
Data collection period:
1974 - 1975
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Γερολιμένας Οιτύλου Λακωνίας
Αρεόπολις Οιτύλου Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Keywords:
Μάνη
The digital material of the item is not available.