Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895

Volume of Archival Material uoadl:202728 29540 Read counter

Title:
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Time Coverage:
1891-1895
Usher Number:
ΥΔ1

Φίλτρο

 

21. Δημήτριος Α. Μπαρλάς

Registry uoadl:202764
Unit:
Historical Archive

22. Μιχαήλ Α. Παπαμιχαήλ

Registry uoadl:202767
Unit:
Historical Archive

23. Επαμηνώνδας Λ. Φάσσος

Registry uoadl:202770
Unit:
Historical Archive

24. Νικόλαος Α. Οικονομίδης

Registry uoadl:202772
Unit:
Historical Archive

25. Νικόλαος Σ. Πεταλάς

Registry uoadl:202775
Unit:
Historical Archive

26. Βασίλειος Σ. Κουφός

Registry uoadl:202779
Unit:
Historical Archive

27. Ιωάννης Παρθένης

Registry uoadl:202783
Unit:
Historical Archive

28. Ιωάννης Δ. Δαμιανός

Registry uoadl:202786
Unit:
Historical Archive

29. Αρεστίδης Χ. Σαμαρίδης

Registry uoadl:202788
Unit:
Historical Archive

30. Δημήτριος Γ. Φραγκουλάκης

Registry uoadl:202791
Unit:
Historical Archive

31. Χριστόδουλος Ευαγ. Κόκκινος

Registry uoadl:202794
Unit:
Historical Archive

32. Λάμπρος Γ. Κόσμος

Registry uoadl:202800
Unit:
Historical Archive

33. Γεώργιος Ν. Ψαλλίδας

Registry uoadl:202802
Unit:
Historical Archive

34. Σταύρος Εμμ. Ρίσβης

Registry uoadl:202805
Unit:
Historical Archive

35. Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς

Registry uoadl:202810
Unit:
Historical Archive

36. Πέτρος Δ. Μπούφης

Registry uoadl:202813
Unit:
Historical Archive

37. Αναστάσης Χ. Κουτουμάς

Registry uoadl:202815
Unit:
Historical Archive

38. Άγγελος Μπουρδόπουλος

Registry uoadl:202819
Unit:
Historical Archive

39. Αντώνιος Ι. Λύρας

Registry uoadl:202821
Unit:
Historical Archive

40. Παρασκευάς Ι. Αλεξόπουλος

Registry uoadl:202824
Unit:
Historical Archive