Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895

Volume of Archival Material uoadl:202728 24109 Read counter

Title:
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Time Coverage:
1891-1895
Usher Number:
ΥΔ1

Φίλτρο

 

3581. Νικόλαος Δ. Γιαννόπουλος

Registry uoadl:251239
Unit:
Historical Archive

3582. Δημήτριος Κ. Δημητριάδης

Registry uoadl:251240
Unit:
Historical Archive

3583. Κωνσταντίνος Θ. Κανάρης

Registry uoadl:251241
Unit:
Historical Archive

3584. Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος

Registry uoadl:251242
Unit:
Historical Archive

3585. Ιωάννης Ν. Πρωτοπαπάς

Registry uoadl:251243
Unit:
Historical Archive

3586. Θεόδωρος Α. Τσικόπουλος

Registry uoadl:251244
Unit:
Historical Archive

3587. Μιχαήλ Λ. Βλαβιανός

Registry uoadl:251245
Unit:
Historical Archive

3588. Παναγιώτης Γκορίτσας

Registry uoadl:251246
Unit:
Historical Archive

3589. Νικόλαος Α. Καρακωστόπουλος

Registry uoadl:251247
Unit:
Historical Archive

3590. Γεώργιος Κ. Κορωναίος

Registry uoadl:251248
Unit:
Historical Archive

3591. Γκίκας Γ. Χριστούλης

Registry uoadl:251249
Unit:
Historical Archive