Ιωάννης Παρθένης

Registry uoadl:202783 265 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Παρθένης
Registration year:
18910909
Incremental number:
27
Place of origin:
Βόλος
Contributors:
Α. Πανταζαφειρότης
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
Notes:
Διπλ. υπ' αριθμόν.26
The digital material of the item is not available.