Λάμπρος Γ. Κόσμος

Registry uoadl:202800 265 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λάμπρος Γ. Κόσμος
Registration year:
18910909
Incremental number:
32
Place of origin:
Ήπειρος
Contributors:
Κ. Κόσμος
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄ Αθηνών της 11 Ιουλίου 1891.
Αριθμ. 404 Σχεδόν Καλώς
Notes:
Κατά το από 10 Ιουλίου 1891 υπ' αριθμό 14382 έγραφον του εκ Εσωτρικού Υπουργείου ονομάστηκε έτσι (Κόσμος). Το απολυτήριο του φέρει το επίθετο "Γούνας"
The digital material of the item is not available.