Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς

Registry uoadl:202810 306 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς
Registration year:
18910910
Incremental number:
35
Place of origin:
Γαργαλιάνοι
Contributors:
Γ. Τριγγέλας
Age:
20
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χίου της 8 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 246 Λίαν Καλώς
The digital material of the item is not available.