Πέτρος Δ. Μπούφης

Registry uoadl:202813 272 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Πέτρος Δ. Μπούφης
Registration year:
18910910
Incremental number:
36
Place of origin:
Σύρος
Contributors:
Α. Μπούφης
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 29 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 2405 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.