Αναστάσης Χ. Κουτουμάς

Registry uoadl:202815 255 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αναστάσης Χ. Κουτουμάς
Registration year:
18910910
Incremental number:
37
Place of origin:
Αλαγονιά
Contributors:
Ι. Ναστιναζοέγλου
Age:
19
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σπάρτης της 28 Ιουνίου 1891.
Αριθμός 135 Καλώς
The digital material of the item is not available.