Άγγελος Μπουρδόπουλος

Registry uoadl:202819 478 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Άγγελος Μπουρδόπουλος
Registration year:
18910910
Incremental number:
38
Place of origin:
Πάτρα
Contributors:
Α. Σπηλιωτόπουλος
Age:
19
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Πατρών της 21 Σεπτεμβρίου 1890.
Αριθμός 70 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.