Παναγ. Διαμ. Μαλλούχος

Registry uoadl:204323 328 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Παναγ. Διαμ. Μαλλούχος
Registration year:
18910927
Incremental number:
491
Place of origin:
Δημητσάνα
Age:
20
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Δημητσάνης της 30 Ιουνίου 1891. Αριθμός 125 Καλώς
The digital material of the item is not available.