Νικόλαος Α. Γιαννόπουλος

Registry uoadl:204342 330 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Α. Γιαννόπουλος
Registration year:
18910927
Incremental number:
493
Place of origin:
Πάτρα
Contributors:
Ανδρ. Σταθακόπουλος
Age:
19
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολύτήριον΄Β΄ Γυμνασίου Πατρών της 23 Σεπτεμβρίου 1891. Αριθμός 195 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.