Γεώργιος Χ. Δημόπουλος

Registry uoadl:204359 348 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Χ. Δημόπουλος
Registration year:
18910927
Incremental number:
494
Place of origin:
Πάτρα
Contributors:
Κων. Μ. Μουτσόπουλος
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Β΄ Γυμνασίου Πατρών της 7 Ιουλίου 1891. Αριθμός 105 Λίαν Καλώς
The digital material of the item is not available.