Σπυρίδων Π. Πιλαφιτσής

Registry uoadl:205435 317 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σπυρίδων Π. Πιλαφιτσής
Registration year:
18910928
Incremental number:
581
Place of origin:
Ναύπλιο
Contributors:
Σ. Τσαγρής
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ναυπλίου της 25 Σεπτεμβρίου 1891. Αριθμός 239 Λίαν Καλώς
Transfer:
Ναι, Νομική
Notes:
Μετεγράφει στην Νομική Σχολή στις 9 Σεπτεμβρίου 1892.
The digital material of the item is not available.