Ιωάννης Αλ. Λεωνιδάκης

Registry uoadl:205446 321 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Αλ. Λεωνιδάκης
Registration year:
18910928
Incremental number:
582
Place of origin:
Λαμία
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Λαμίας της 1 Ιουλίου 1891. Αριθμός 467 Καλώς
The digital material of the item is not available.