Πολύχρονος Γ. Πολυχρονιάδης

Registry uoadl:205468 319 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Πολύχρονος Γ. Πολυχρονιάδης
Registration year:
18910928
Incremental number:
583
Place of origin:
Ερμούπολη
Contributors:
Α. Φαρμακόπουλος
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σύρου της 28 Ιουνίου 1891. Αριθμός 376 Καλώς
The digital material of the item is not available.