Γεώργιος Ζαχαρίου Χρίστου

Registry uoadl:205485 325 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Ζαχαρίου Χρίστου
Registration year:
18910928
Incremental number:
584
Place of origin:
Βόλος
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Βόλου της 18 Σεπτεμβρίου 1891. Αριθμός 173 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.