Αθανάσιος Ιω. Σωτηρίου

Registry uoadl:205704 330 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αθανάσιος Ιω. Σωτηρίου
Registration year:
18910928
Incremental number:
592
Place of origin:
Χαλκίδα
Contributors:
Δημ. Σωτηρίου
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χαλκίδος της 24 Σεπτεμβρίου 1891. Αριθμός 848 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.