Γεώργιος Κ. Πανταζόπουλος

Registry uoadl:211114 300 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Κ. Πανταζόπουλος
Registration year:
18940916
Incremental number:
1778
Place of origin:
Κυδωνίες Αιολίδος
Contributors:
Δημήτριος Β. Βογιατζής (καθηγητής γυμνασίου)
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κυδωνιών της Αιολίδος της 8 Ιουλίου 1893. Αρ. 82 Σχεδόν καλώς
The digital material of the item is not available.