Δημήτριος Αριόνης

Registry uoadl:211985 286 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημήτριος Αριόνης
Registration year:
18940930
Incremental number:
2414
Place of origin:
Κύθηρα
Contributors:
Α. Παπαγεωργίου
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 3 Σεπτεμβρίου 1894. Αρ. 198 Καλώς
The digital material of the item is not available.