Κωνσταντίνος Γ. Λεντούδης

Registry uoadl:211987 309 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Γ. Λεντούδης
Registration year:
18940930
Incremental number:
2416
Place of origin:
Νάξος
Contributors:
Αντ. Μ. Δαργέτας
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Γ΄Αθηνών της 5 Σεπτεμβρίου 1894. Αρ. 64 Καλώς
The digital material of the item is not available.