Ανάργυρος Γ. Παπαδόπουλος

Registry uoadl:211988 280 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ανάργυρος Γ. Παπαδόπουλος
Registration year:
18940930
Incremental number:
2417
Place of origin:
Αθήνα
Contributors:
Γ. Παπαδόπουλος
Age:
17
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 23 Ιουνίου 1894. Καλώς
The digital material of the item is not available.