Κωνσταντίνος Α. Ψύλας

Registry uoadl:211989 285 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσταντίνος Α. Ψύλας
Registration year:
18940930
Incremental number:
2418
Place of origin:
Αθήνα
Contributors:
Ανδρέας Γ. Ψύλας
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβάκειου Λυκείου 16 Αυγούστου 1893. Αρ. 50 Πάνω Καλώς εν επισ. αντιγράφου
The digital material of the item is not available.