Αποτελέσματα Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών (Παράρτημα της Στατιστικής των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952)

Elections Volume uoadl:217338 717 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Original Title:
Αποτελέσματα Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών (Παράρτημα της Στατιστικής των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11