Ιωάννης Θ. Οικονόμου

Registry uoadl:238151 90 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ιωάννης Θ. Οικονόμου
Registration year:
18760925
Incremental number:
579
Place of origin:
Καλάμαι
Contributors:
Theodosios Spiropoulos
Age:
24
Faculty:
Θεολογική
Registration notes:
Απολυτήριον Ριζ. Εκκλησιαστικής Σχολής της 20 Ιουνίου 1876. Βαθμός Καλώς
Transfer:
Φιλοσοφική Σχολή, αυθημερόν
Notes:
Μετεγράφη αυθημερόν εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν. Ιωάννης Θ. Οικονόμου
The digital material of the item is not available.