Δημήτριος Π. Πιπινόπουλος

Registry uoadl:238163 86 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημήτριος Π. Πιπινόπουλος
Registration year:
18760927
Incremental number:
591
Place of origin:
Δίδυμοι Ερμιονίδος
Contributors:
Αντώνιος Μήτσας, λοχ. πεζ.
Age:
18
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ναυπλίας της 3 Ιουλίου 1876. Αριθμός 315. Βαθμός Λίαν Καλώς
Transfer:
Νομική Σχολή, 31 Οκτωβρίου 1876
Notes:
Μετεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν 31/8βρίου 1876
The digital material of the item is not available.