Ηρακλής Π. Θαλασσινός

Registry uoadl:238170 85 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ηρακλής Π. Θαλασσινός
Registration year:
18760927
Incremental number:
598
Place of origin:
Λέκα Σάμου
Contributors:
Ανδρέας Τρεμνούλης, έμπορος
Age:
18
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σάμου της 5 Ιουλίου 1876. Αριθμός 371. Βαθμός Λίαν Καλώς
Landed property:
Λέκα, 9.000 δραχμαί
Transfer:
Νομική Σχολή, 16 Σεπτεμβρίου 1878
Notes:
Μετεγράφη εις την Νομικήν Σχολήν, 16/7βρίου 1878. Ηρακλ. Π. Θαλασσινός
The digital material of the item is not available.