Μιχαήλ Σπυρ. Βεράνης

Registry uoadl:238173 85 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Μιχαήλ Σπυρ. Βεράνης
Registration year:
18760927
Incremental number:
601
Place of origin:
Μεσολόγγιον
Contributors:
Γεώργιος Καρβούνης
Age:
21
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Μεσολογγίου της 20 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απολ. 39. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Μεσολόγγιον, 8.000 δραχμαί
Transfer:
Φιλοσοφική Σχολή, αυθημερόν
Notes:
Μετεγράφη αυθημερόν εις την Φιλοσοφ. Σχολήν. Μιχ. Βεράσης
The digital material of the item is not available.