Γεώργιος Α. Κιουρτσάκης

Registry uoadl:238182 85 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Α. Κιουρτσάκης
Registration year:
18760927
Incremental number:
608
Place of origin:
Κυδωνία Κρήτης
Contributors:
Αντώνιος Ι. Αντωνιάδης, Γυμν.
Age:
21
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Πειραιώς της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 401. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
The digital material of the item is not available.