Γεώργιος Δ. Αθανασούλης

Registry uoadl:238183 86 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Γεώργιος Δ. Αθανασούλης
Registration year:
18760927
Incremental number:
609
Place of origin:
Λαύκα Κορινθίας
Contributors:
Ιω. Γ. Ιωάννου
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 2 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός 128. Βαθμός Σχ(ε)δ(όν) Καλώς
Landed property:
Λαύκα, 20.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.