Νικόλαος Μ. Ευσταθίου ή Καπιτσαλής

Registry uoadl:238184 89 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Μ. Ευσταθίου ή Καπιτσαλής
Registration year:
18760927
Incremental number:
610
Place of origin:
Κύμη
Contributors:
Εμμ. Γαλάνης
Age:
18
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Αθηνών Α της 2 Ιουλίου 1876. Αριθμός 200. Βαθμός Λίαν Καλώς
Landed property:
Κύμη, 30.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.