Λουκάς Ιω. Αγκάς

Registry uoadl:238187 101 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Λουκάς Ιω. Αγκάς
Registration year:
18760928
Incremental number:
613
Place of origin:
Χίος
Contributors:
Rokos Choidas
Age:
20
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Βαρβακείου Λυκείου της 1 Σεπτεμβρίου 1876. Αριθμός απ. 14. Βαθμός Λίαν Καλώς
Landed property:
Σύρος, 10.000 δραχμαί
The digital material of the item is not available.